[1]
Galli, E. et al. 2020. Atopic dermatitis . Acta Biomedica Atenei Parmensis. 91, 11-S (Sep. 2020), e2020011. DOI:https://doi.org/10.23750/abm.v91i11-S.10313.