Umani Ronchi, F., & Napoletano, G. (2021). Uterus Transplantation and the redefinition of core bioethics precepts. Acta Biomedica Atenei Parmensis, 92(5), e2021435. https://doi.org/10.23750/abm.v92i5.12257