Vaienti, E. (2019). Foreward. Acta Biomedica Atenei Parmensis, 90(1-S), 7. https://doi.org/10.23750/abm.v90i1-S.8123