Dautaj, A., Krasi, G., Bushati, V., Precone, V., Gheza, M., Fioretti, F., Sartori, M., Costantini, A., Benedetti, S., & Bertelli, M. (2019). Hereditary thrombophilia. Acta Biomedica Atenei Parmensis, 90(10-S), 44–46. https://doi.org/10.23750/abm.v90i10-S.8758