Lippi, G., Mattiuzzi, C., Bovo, C. and Plebani, M. (2020) “Current laboratory diagnostics of coronavirus disease 2019 (COVID-19)”, Acta Biomedica Atenei Parmensis, 91(2), pp. 137–145. doi: 10.23750/abm.v91i2.9548.