[1]
G. Guerri, “Cardiac conduction defects”, Acta Bio Med, vol. 90, no. 10-S, pp. 20-29, Sep. 2019.