Lippi, G., B. M. Henry, F. Sanchis-Gomar, and C. Mattiuzzi. “Updates on Laboratory Investigations in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Acta Biomedica Atenei Parmensis, vol. 91, no. 3, Sept. 2020, p. e2020030, doi:10.23750/abm.v91i3.10187.