(1)
Miyata, J.; Ogawa, T.; Tagami, Y.; Sato, T.; Nagayama, M.; Hirano, T.; Kameyama, N.; Fukunaga, K.; Kawana, A.; Inoue, T. Serum Soluble Interleukin-2 Receptor Level Is a Predictive Marker for EBUS-TBNA-Based Diagnosis of Sarcoidosis. Sarcoidosis VDLD 2020, 37, 8-16.