MIYATA, J.; OGAWA, T.; TAGAMI, Y.; SATO, T.; NAGAYAMA, M.; HIRANO, T.; KAMEYAMA, N.; FUKUNAGA, K.; KAWANA, A.; INOUE, T. Serum soluble interleukin-2 receptor level is a predictive marker for EBUS-TBNA-based diagnosis of sarcoidosis. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease, v. 37, n. 1, p. 8-16, 15 Mar. 2020.