Miyata, J., Ogawa, T., Tagami, Y., Sato, T., Nagayama, M., Hirano, T., Kameyama, N., Fukunaga, K., Kawana, A. and Inoue, T. (2020) “Serum soluble interleukin-2 receptor level is a predictive marker for EBUS-TBNA-based diagnosis of sarcoidosis”, Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease, 37(1), pp. 8-16. doi: 10.36141/svdld.v37i1.8313.