Determining the Knowledge Levels and Opinions of Athletes who is age Under-16 in Different Branches about Doping and Ergogenic Aids

Main Article Content

Abdil Ceylan
Fehmi Çalık
Serdar Geri
Murat Şen
Cuma Ece
Mehmet Sumer

Keywords

Athlete Health, Fair Play, Parental Education, Family Income

Abstract

Study Objectives: The study aimed to evaluate the knowledge levels and opinions of athletes under 16 years of age about doping and ergogenic aids in different branches. The fact that there are no studies in the literature on the knowledge and opinions of athletes under the age of 16 on doping and ergogenic aids has encouraged us to the study. Methods: The sample of the study consists of 392 athletes under 16 years of age in different sports branches. In the study, a questionnaire consisting of 5 likert and 26 questions about doping substances and ergogenic aids was applied to the athletes by Eröz (2007). Results: As a result of the analysis of the obtained findings with the Chi-square test, it was determined that as the age of the athletes increased, the belief that the athlete used doping increased with the fear of losing. It has been determined that as the family income increases, the tendency to try every way to be successful does not decrease significantly, and athletes with low family income are more willing to try every way to be successful. As the education of the athlete's parents increased, the belief that the use of doping harmed the Fair-Play spirit in sports and that doping leads to unfair competition has been increased. Conclusion: The study revealed that there is a need to reinforce the doping knowledge of athletes. It has been concluded that certain socio-economic conditions are determinants in the use of doping by athletes and that they shape their tendency towards doping. Therefore, it is thought that the trainers, managers, athlete families and athletes about the negative effects of doping use on athlete health is of great importance.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 674 | PDF Downloads 154

References

1. Şenel, Ö., Güler, D., İsmail, K. A. Y. A., Ersoy, A., & Kürkçü, R. (2004). Farklı Ferdi Branşlardaki Üst Düzey Türk Sporcuların Ergojenik Yardımcılara Yönelik Bilgi Ve Yararlanma Düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 41-47.
2. Yaman, M., Hergüner, G., & Yaman, Ç. (2003). Yüksek Performans Sporlarında Doping Kullanımı İle Dopinge Karşı Mücadele Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi Ve Aktüel Boyutu. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6).
3. Öztürk, E. G., Suveren, S., & Çolakoğlu, T. (2009). Türkiye’de Doping, Sporcuların Doping Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi (Hentbol Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
4. Dinçer, N. (2010). Elit Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Doctoral Dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
5. Akgün, N. (1991). Spor Hekimliği Açısından İlaçlar, Doping. Anti-Doping Eğitim Ve Do-Ping- Kontrolünün Kanuni Yönleri, 31-34.
6. Öngel, H. B. (1997). Sporda Etik Değerler Açısından Doping. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 68-79.
7. Yalçın, İ., Çalık, F., Ece, C., Geri, S., Seker, R., & Yalçın, S. (2019). Knowledge Levels And Preference Reasons Regarding The Doping Of U23 Turkish National Team Athletes. Progress in Nutrition, 21(2), 391-397.
8. Çelebi, E., Gündoğdu, C., Beyazçiçek, Ö., Beyazçiçek, E., & Özmerdivenli, R. (2017). Atletizm Sporcularının Doping Türleri Ve Dopingle Mücadele Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 9(3), 250-256.
9. Aydemir, Y. (2019). Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Görüşlerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği (Master's Thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
10. Şapçı, H. A. (2010). Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Doping Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
11. Ertin, H., & Bardakçı, T. (2020). Sporda İnsanı Geliştirme: Doping Ve Dopingle Mücadelenin Tarihi. Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Ethics-Law And History, 28(1), 99-109.
12. Bloodworth AJ, Petróczi A, Bailey R, Pearce G, McNamee MJ. Doping and supplementation: the attitudes of talented young athletes. Scand J Med Sci Sports 2012; 22(2): 293-301.
13. Ertaş, Ş, Petek, H. (2005). Spor Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
14. Kim T, Kim YH. Korean national athletes’ knowledge, practices, and attitudes of doping: a cross-sectional study. Subst Abuse Treat Prev Policy, 2017; 12(1): 7.
15. Yesalis CE. Bahrke MS. History of doping in sport. International Sports Studies 2002; 24(1): 42-76.
16. Atasü, T., & Yücesir, İ. (2004). “Dopingin Tarihçesi, Doping Ve Futbolda Performans Arttırma Yöntemleri”, Form Reklâm Hizmetleri: İstanbul
17. Miller KE, Hoffman JH, Barnes GM, Sabo D, Melnick MJ, Farrell MP. Adolescent anabolic steroid use, gender, physical activity, and other problem behaviors. Subst Use Misuse 2005; 40(11): 1637-1657.
18. Stilger, V. C., Yesalis, C. E. (1999). “Anabolic– Androgenic Steroid Use Among High School Football Players”. J Community Health, 24(2)
19. Yesalis CE, Bahrke MS. Doping among adolescent athletes. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2000; 14(1): 25-35.
20. Orhan, Ö., Çetin., E., & Ertaş., D. B. (2006), “Gazi Üniversitesi Beden Egitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Ergonejik Yardımcılar, Doping Ve Saglık Hakkındaki Bilgi Ve Alıskanlıklarının Belirlenmesi”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Muğla
21. Yücel, A. S., Karataş, Ö., Orhan, S., & Yavuz, C. (2016). Hentbol Oyuncularının Doping Ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine, 8(4), 14-37.
22. Yıldırım, Y., & Şahin, S. (2009). Elit Güreşçilerin Doping Ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Bilgi Ve Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 187-204.
23. Özel, R. (1995),”Haltercilerde Doping Kullanım Metodları Ve Yaygınlığının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
24. Eröz, F. (2007), “Milli Düzeyde, Atletizm, Güreş, Judo Ve Halter Yapan Sporcuların Doping Ve Ergojenik Yardım Hakkındaki Görüşlerinin Ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
25. Bozkurt, İ., Pepe, K., & Eröz, F. M. (2006). Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Ve Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin İlaç (Doping) Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Düşüncelerinin Araştırılması, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Muğla.
26. Cirelli, E. O., Dündar, T. U. & Hasıcı. S. (1992). Doping Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Atletizm. Bilim ve Teknolojisi Dergisi.
27. Kargılı, H. (2002). “Spor Ahlakı Ve Sporcu Açısından Doping Kullanımının Etkileri Ve Dopingle Mücadele Çalısmaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.