One of the work accidents in the military unit: food poisoning and solution recommendations

Main Article Content

Turabi Karadağ
Habip Dayıoglu

Keywords

Food poisoing, military, safety

Abstract

Food poisoning is one of the common diseases that affect public health a lot. There is a high risk of food poisoning in military units, as in all places where mass nutrition is provided. Food poisoning is an infection or intoxication caused by consumption of food. Although food poisoning usually causes mild and short-term discomfort, it can sometimes be seen seriously, with fatal consequences. In this study, food poisoning, which is one of the occupational accidents in military units, was examined. Especially in recent years, food poisoning has been experienced seriously in military units, many military personnel get sick and even martyrs are given. As a result of the research, it was revealed that food poisoning cases were experienced in 17 military units and 1499 military personnel were affected and unfortunately 1 soldier was martyred. In this study, safety precautions to be taken to prevent and minimize food poisoning experienced in military units and health conditions to be provided are discussed in detail within the framework of occupational safety and worker health.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 559 | PDF Downloads 353

References

REFERENCES
1. URL-1 https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and health/WCMS_249278/lang--en/index.html
2. URL-2 https://tr.euronews.com/2020/02/03/dunyanin-en-guclu-ordulari-asker-2020
3. Bilici, S. Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme Bilgi Serisi 1, 2008, Ankara.
4. Fidan F, Ağaoğlu S. Ağrı bölgesinde bulunan lokantaların hijyenik durumu üzerine araştırmalar, YYU Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 2004; 15: 107-114.
5. Ayhan K, Gıda mikrobiyolojisi ve uygulamaları (2.baskı); Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yayını, 2000, Ankara Sim Matbaası.
6. Karataş D. İstanbul ilindeki toplu yemek üretim tesislerinde ISO 22000 gıda güvenliği sistemleri uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2019, Bayburt,
7. Özkaya FD, Cömert M. Gıda zehirlenmelerinde etken faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008, 65(3), 149-158.
8. Yaygın H. Gıda ve Personel Hijyeni, Yayınlanmamış Ders Notları, 1998.
9. Mutluer B, Kaymaz Ş, Erol İ, Akgün S. Enterotoksijenik Staphylococcusaureussuşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 1993, 40 (3) 413-426.
10. Su YC, Wong A. Detection of staphylococcal enterotoxin H by an enzymelinked immunosorbant assay. 1996, Journal of Food Protection, 59: 327-330.
11. Topal Ş. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri. Gebze Kocaeli, 1996: 225.
12. Tucer D. Gıda Zehirlenmeleri ve Toksik Hepatit. Güncel Gastroenteroloji, 2015; 19(3), 188-196.
13. Sezgin AC, Artık N. Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları, Food Safety and Journal of Tourismand Gastronomy Studies, 2015; 56, 62.
14. Tanır F. Çukurova Üniversitesi Gıda Çalışanları Hijyen Eğitimi Rehberi. 2015, ÇİSAM.
15. Kutluay MT, Beyhan Y, Ciğerim N, Sağlam F, Tayfur M, Baş M, Dağ A. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel için Sanitasyon - Hijyen Eğitimi Rehberi. 2. Baskı, 2003, Hatipoğlu Yayıncılık. Ankara.
16. Ciğerim, N, Beyhan Y. Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, 1994, Kök Yayıncılık, Ankara.
17. Erbil S. İstanbul’da Toplu Beslenme Üretimi Yapan Yemek Fabrikalarının Sanitasyon ve Hijyen Koşullarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000, İstanbul.
18. Atasever M. Besin İşyerlerinde Hijyen, Besinlerin Hazırlanması ve Muhafazası. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 2000, 11 (2): 117-122.
19. ÖZÇELİK H. KOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2020, Karabük.