Evaluation of the frequency of R202Q mutation in patients with familial mediterranean fever in the Middle Black Sea region of Turkey

Main Article Content

Ali AKBAŞ
Ismail Benli https://orcid.org/0000-0002-8881-6578
Yalcin Onder https://orcid.org/0000-0002-6216-513X

Keywords

Familial Mediterranean Fever, DNA mutation analysis, linkage disequilibrium

Abstract

Ailevi Akdeniz Ateşi, sıklıkla eklem ağrısı, karın ağrısı ve ateş gibi semptomların eşlik ettiği kromozomal kalıtsal bir inflamatuar hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi kronik bir hastalık olmasına rağmen akut tekrarlayan ataklar gösterebilir. Bu saldırılar kısa sürer ancak sıklıkları tam olarak bilinmemektedir. Akdeniz Ateşi (MEFV) geni, FMF hastalığına neden olan pirin adı verilen bir proteini kodlar. MEFV geninde çoğunlukla ekson 2 ve ekzon 10 olmak üzere yüzlerce mutasyon tanımlanmıştır. Türkiye'nin Orta Karadeniz bölgesinde FMF'li hastalarda mutasyon prevalansını araştırdık. Moleküler genetik için test edilen 617 hastanın verilerini geriye dönük olarak inceledik. Çalışmada mutasyon analizi için Light Cycler (Roche) Real-Time PCR sistemi ve TIB Molbiol LightSNiP reaktifleri kullanıldı. Analiz edilen örneklerde tespit edilen mutasyonlar, azalan frekanslarda R202Q için %44.91; M694V için% 22.46; E148Q için %10.82; ve V726A için %8.24. Dört mutasyonun sıklığı %1-2 aralığında tespit edildi. R652H ve M694I mutasyonları tespit edilmedi. En yüksek allel frekansı R202Q mutasyonunda %27.86 olarak tespit edildi. FMF'li hastalarda yaygın olan M694V allel sıklığını% 13.24 ve V726A için% 4.20 olarak bulduk. Daha az sıklıkla tespit edilen diğer mutasyonlar için alel frekanslarını yüzde 1'in altında bulduk. Hastaların çoğunda (%71.89) en az bir mutasyon saptandı. 16 bileşik ve 3 kompleks genotip belirledik. Sonuç olarak, çalışmamızda tartışılan R202Q mutasyonu ile FMF hastalarında oldukça yaygın olan M694V mutasyonu arasında yüksek bir bağlantı dengesizliği bulduk.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 357 | PDF Downloads 341

References

1. Sarı I, Birlik M, Kasifoglu T. Familial Mediterranean fever: An updated review. Eur J Rheumatol 2014;1(1):21-33.
2. Manukyan G, Aminov R. Update on Pyrin Functions and Mechanisms of Familial Mediterranean Fever. Front Microbiol 2016; 7: 456.
3. Maggio CM, Corsello G. FMF is not always "fever": from clinical presentation to "treat to target". Ital J Pediatr 2020; 46(1):7.
4. Grandemange S, Aksentijevich I, Jeru I, Gul A, Touitou I. The regulation of MEFV expression and its role in health and familial Mediterranean fever. Genes and Immunity 2011; 12, 497–503.
5. Aktay AN, Tanatar A, Karadag GŞ, Cakan M, Keskindemirci G, Sönmez EH. Comorbidities and phenotype–genotype correlation in children with familial Mediterranean fever. Rheumatology International 2021; 41:113–120.
6. Livneh A, Langevitz P, Zemer D, et al. Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum 1997;9:1879–85.
7. Ben-Zvi I, Krichely-Vachdi T, Feld O, Lidar M, Kivity S, Livneh A. Colchicine-free remission in familial Mediterranean fever: featuring a unique subset of the disease-a case control study. Orphanet J Rare Dis 2014;9:3.
8. Nakamura T, Migita K, Ando Y, Takaoka H, Suzushima H, Shiraishi N. Amyloid A amyloidosis in a Japanese patient with familial Mediterranean fever associated with homozygosity for the pyrin variant M694I/M694I. Mod Rheumatol 2014;24:349-52.
9. Kuloglu Z, Ozcakar ZB, Kirsaclioglu C, et al. Is there an association between familial Mediterranean fever and celiac disease? Clin Rheumatol 2008;27:1135-9.
10. Kisacik B, Yildirim B, Tasliyurt T, et al. Increased frequency of familial Mediterranean fever in northern Turkey: a population-based study. Rheumatol Int 2009;29:1307-9.
11. Berkun Y, Eisenstein EM. Diagnostic criteria of familial Mediterranean fever. Autoimmun Rev 2014;13:388-90.
12. Erten S, Altunoglu A, Keskin HL, et al. Increased frequency of MEFV gene mutations in patients with primary dysmenorrhea. Mod Rheumatol 2013;23:959-62.
13. Ozcakar ZB, Yalcınkaya F, Cakar N, et al. Application of the new pediatric criteria and Tel Hashomer criteria in heterozygous patients with clinical features of FMF, Eur J Pediatr 2011;170:1055-7.
14. Kasifoglu T, Bilge SY, Sari I, et al. Amyloidosis and its related factors in Turkish patients with familial Mediterranean fever: a multicentre study. Rheumatology (Oxford) 2014;53:741-5.
15. Salah S, Hegazy R, Ammar R, Sheba H, Abdelrahman L. MEFV gene mutations and cardiac phenotype in children with familial Mediterranean fever: a cohort study. Pediatr Rheumatol Online J 2014;12:5.
16. Yilmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Sahin S. Familial Mediterranean fever gene mutations in the inner northern region of Turkey and genotype-phenotype correlation in children. J Paediatr Child Health 2009;45:641-5.
17. Bernot A, da Silva C, Petit JL, et al. Non-founder mutations in the MEFV gene establish this gene as the cause of familial Mediterranean fever (FMF). Hum Mol Genet 1998;7:1317-25.
18. Yigit S, Karakus N, Tasliyurt T, Uzun KS, Bozkurt N, Kısacık B. Significance of MEFV gene R202Q polymorphism in Turkish familial Mediterranean fever patients. Gene 2012;506:43-5.
19. Sayın-Kocakap DB, Günel-Özcan A, Cabuk F, Ensari C. The frequency of Familial Mediterranean fever gene mutations and genotypes at Kirikkale and comparison with the mean of regional MEFV mutation frequency of Turkey. Mol Biol Rep 2014;41(3):1419-26.

Most read articles by the same author(s)